کلیدواژه‌ها = آذربایجان شرقی
1. عوامل مؤثر بر موفقیت شرکتهای تعاونی دامپروری مطالعه موردی استان آذربایجان شرقی

دوره 23، شماره 10، تابستان 1391، صفحه 117-133

پریسا سلیمزاده؛ خلیل کلانتری؛ ناصر مطیعی