کلیدواژه‌ها = استان گلستان
تعداد مقالات: 6
1. تعیین‏کننده‏های موفقیت اتحادیه تعاونی‏های مرتعداری استان گلستان

دوره 6، شماره 23، پاییز 1396، صفحه 75-103

عنایت عباسی؛ کاوه صادقی؛ همایون فرهادیان


3. تحلیل همبستگی برنامه‌های مدیریتی با میزان اثربخشی تعاونی‌های مرتعداری استان گلستان

دوره 3، شماره 10، تابستان 1393، صفحه 45-64

محمدرضا شهرکی؛ احمد عابدی سروستانی؛ بهاره بهمنش؛ یازمراد کوسه غراوی


5. تأثیر ابزارهای ترویجی و منابع اطلاعاتی بر مشارکت کشاورزان استان گلستان در تعاونیهای آب بران

دوره 22، شماره 5، بهار 1390، صفحه 127-145

آرزو میرزایی؛ سید مهدی میردامادی؛ سید محمود حسینی؛ اشرف سجادی


6. راهکارهای تأمین نقدینگی مورد نیاز بخش تعاون مطالعه موردی استان گلستان

دوره 20، شماره 212، زمستان 1388، صفحه 133-168

حسینعلی سرگزی؛ اصغر باقری؛ غلامرضا خوش فر