کلیدواژه‌ها = رکود
تعداد مقالات: 1
1. علل رکود تعاونیهای پرورش گوساله در شهرستان کرمانشاه مطالعه موردی تعاونی 348

دوره 22، شماره 5، بهار 1390، صفحه 67-77

شهپر گراوندی؛ امیرحسین علی‌بیگی