کلیدواژه‌ها = اعضا
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل عاملی موانع تعاونی های تولید کشاورزی شهرستان بوکان از دیدگاه اعضا

دوره 5، شماره 18، تابستان 1395، صفحه 107-132

سلیمان رسولی آذر؛ سامان کیوانی فر؛ لقمان رشید پور


2. عوامل مؤثر بر میزان مشارکت اعضا در تعاونیهای تولید کشاورزی استان تهران

دوره 22، شماره 5، بهار 1390، صفحه 47-67

فائزه هاشمی؛ ایرج ملک محمدی؛ حمید موحد محمدی