کلیدواژه‌ها = مشارکت فعال
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت اعضای تعاونیهای کشاورزی استان ایلام مطالعه موردی شهرستان شیروان وچرداول

دوره 23، شماره 10، تابستان 1391، صفحه 55-76

ناهید احسانی؛ باقر آرایش؛ حامد چهارسوقی امین