کلیدواژه‌ها = تعاونیهای روستایی
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل موانع و مشکلات تعاونیهای تولید کشاورزی شهرستان کرج در دستیابی به کشاورزی پایدار

دوره 2، شماره 5، بهار 1392، صفحه 87-101

رضا ابراهیمی میمند؛ سید مهدی میردامادی؛ محمد حسین رزاقی


3. بررسی میزان مشارکت اعضا و تأثیر آن در موفقیت تعاونیهای روستایی شهرستان اصفهان

دوره 22، شماره 8، زمستان 1390، صفحه 37-54

سید علی نکویی نائینی؛ اعظم محمدی