کلیدواژه‌ها = میزان موفقیت
تعداد مقالات: 3
1. سنجش میزان موفقیت تعاونی‌های تولید کشاورزی استان ایلام

دوره 2، شماره 8، زمستان 1392، صفحه 27-45

امیر احمدپور؛ ویدا مختاری؛ علیرضا پورسعید


2. بررسی رابطه بین عوامل درون سازمانی و میزان موفقیت شرکتهای تعاونی اعتبار شهرستان ارومیه

دوره 22، شماره 5، بهار 1390، صفحه 145-161

فرهاد نژادایرانی؛ یعقوب علوی متین؛ کبری فیروزی