کلیدواژه‌ها = تعاونی آب‌بران
تعداد مقالات: 2
1. آثار تعاونی‌های آب‌بران بر وضعیت اقتصادی- اجتماعی کشاورزان استان خراسان شمالی

دوره 7، شماره 27، پاییز 1397، صفحه 115-142

سکینه صابری؛ حسین مهدی زاده؛ سمیره صی محمدی


2. تحلیل نگرش کشاورزان شهرستان گچساران نسبت به تشکیل تعاونیهای آ‌ب‌بران

دوره 2، شماره 6، تابستان 1392، صفحه 1-22

میلاد تقی‌پور؛ عنایت عباسی؛ محمد چیذری؛ علیقلی حیدری