1. رابطة تعاونی‌های تولید روستایی با پایداری اجتماعی و اقتصادی جوامع روستایی استان گیلان

دوره 8، شماره 30، تابستان 1398، صفحه 97-123

فتح اله کشاورز شال؛ جعفر عزیزی؛ محمدرضا نیک نژاد


2. شناسایی عوامل اجتماعی و محیطی مؤثر در عملکرد تعاونی‌های تولید روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد

دوره 7، شماره 28، زمستان 1397، صفحه 167-198

محسن موسایی؛ آیت الله محمدی مفرد


3. اثربخشی ترویج فنون زراعی در تعاونی تولید روستایی پیوند استان گلستان با استفاده از الگوی ارزشیابی آزمایش اجتماعی

دوره 7، شماره 28، زمستان 1397، صفحه 25-51

سمیه محمودی؛ محمد رضا محبوبی؛ عبدالوهاب قزل


4. عوامل مؤثر بر نظام اطلاعات بازاریابی در تعاونی‌های تولید روستایی استان مازندران

دوره 6، شماره 22، تابستان 1396، صفحه 81-101

روجا هاشم زاده اتویی؛ امیر احمدپور


5. تحلیل رفتار شالیکاران عضو تعاونی های تولید روستایی شهرستان ساری در زمینه کشاورزی پایدار

دوره 5، شماره 19، پاییز 1395، صفحه 1-22

امیر احمدپور؛ هادی مومنی هلالی


6. عوامل مربوط به موفقیت تعاونی های تولید روستایی در جنوب استان کرمان

دوره 4، شماره 16، زمستان 1394، صفحه 103-129

مینا فاریابی؛ مصطفی احمدوند


7. بررسی امکان سنجی مدیریت مشارکتی آبیاری در تعاونی‌های تولید روستایی شهرستان تایباد

دوره 3، شماره 12، زمستان 1393، صفحه 113-131

نجیب اله سالاری؛ محمدرضا محبوبی؛ محمد شریف شریف زاده؛ غلامحسین عبدالله زاده


8. نقش راهکارهای اجتماعی در افزایش بهره وری و کارایی در تعاونیهای تولید گندم مطالعه موردی استان خراسان جنوبی در سال 1386

دوره 21، شماره 1، بهار 1389، صفحه 87-101

مهدیه سالاری؛ جواد محمدقلی‌نیا