کلیدواژه‌ها = موفقیت تعاونی‌ها
تعداد مقالات: 3
1. عوامل مؤثر بر موفقیت شرکت‌های تعاونی تولیدی استان کرمانشاه

دوره 9، شماره 34، تابستان 1399، صفحه 119-146

جلال الفتی؛ حسن رنگریز؛ کیومرث احمدی؛ بیژن رضایی


2. عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی‌های دامداران شهرستان کوهدشت

دوره 4، شماره 15، زمستان 1394، صفحه 1-15

فضل الله عزیز پور فرد؛ سارا قبادی علی آبادی؛ حسن صدیقی


3. تأثیر سرمایه اجتماعی در موفقیت تعاونی‌های دامداران شهرستان کوهدشت

دوره 3، شماره 12، زمستان 1393، صفحه 1-21

فضل اله عزیزپورفرد؛ سارا قبادی علی آبادی؛ محمد چیذری