1. بررسی رابطة میان موفقیت تعاونی‏های تولید کشاورزی شهرستان دهلران با روحیة کارآفرینی و پایبندی مدیران به اصول تعاون

دوره 4، شماره 13، بهار 1394، صفحه 139-154

سید قدرت اله حسینی؛ حسین مهدی زاده


2. عوامل اجتماعی مؤثر بر میزان مشارکت اعضای تعاونی‏های تولیدی استان تهران

دوره 3، شماره 11، پاییز 1393، صفحه 25-51

حمید انصاری؛ مهران جورابلو؛ نصرالله پورافکاری؛ علی هاشمیان‏فر


3. بررسی و تحلیل ویژگیهای تعاونیهای برتر کشور در سال 1387

دوره 20، 204-205، تابستان 1388، صفحه 129-147

حسین فیض آبادی؛ علیرضا بصیری؛ زینب رجائی صدر