کلیدواژه‌ها = تعاونی‌های تولید کشاورزی
بررسی عوامل موثربرتشکیل شبکه تعاونی‌های تولیدی کشاورزی: مطالعه ای استان البرز

دوره 11، شماره 42، تیر 1401

10.22034/ajcoop.2022.328928.1766

محمد علیمحمد؛ سید جمال فرج اله حسینی؛ سید مهدی میردامادی؛ سحر دهیوری


عوامل مؤثر بر بازاریابی جمعی کارآفرینانه در تعاونی‌های تولید کشاورزی استان کردستان

دوره 8، شماره 30، شهریور 1398، صفحه 61-96

لقمان عباسی؛ محمد شریف شریف زاده؛ غلامحسین عبدالله زاده؛ محمد رضا محبوبی


عوامل مؤثر بر گرایش به کارآفرینی جمعی در تعاونی‌های تولید کشاورزی شهرستان قائم شهر

دوره 6، شماره 23، آذر 1396، صفحه 105-144

محمد شریف شریف زاده؛ الهه رستمی فلوردی؛ غلامحسین عبدالله زاده


سنجش میزان موفقیت تعاونی‌های تولید کشاورزی استان ایلام

دوره 2، شماره 8، دی 1392، صفحه 27-45

امیر احمدپور؛ ویدا مختاری؛ علیرضا پورسعید