1. تأثیر گرایش کارآفرینانه شرکت های تعاونی تهیه و تولید نهاده ها و ادوات کشاورزی بر عملکرد آنها: با در نظر گرفتن نقش تعدیل گری گرایش به بازار

دوره 6، شماره 22، تابستان 1396، صفحه 1-35

غلامحسین حسینی نیا؛ شهرام مقدس فریمانی؛ آتنا جعفری


2. شناسایی و مقایسه عوامل مؤثر بر اشتغال پایدار شرکت‌های تعاونی و خصوصی در شهرستان نهاوند

دوره 4، شماره 16، زمستان 1394، صفحه 21-55

مرتضی مرادی؛ سید شهریار مرادی آورزمان


3. نقش فناوری‏های اطلاعات و ارتباطات (ICT) در توانمندسازی اعضای شرکت‏های تعاونی تولید روستایی زنان استان تهران

دوره 4، شماره 13، بهار 1394، صفحه 99-120

آرزو شیرافکن؛ سید مهدی میردامادی؛ فرهاد لشگرآرا


4. بررسی کارآفرینی شرکتی در شرکت تعاونی روستایی شباهنگ شهریار

دوره 3، شماره 9، بهار 1393، صفحه 113-153

فاطمه هماپور؛ ابوالقاسم شریف زاده؛ غلامحسین عبداله زاده


5. ارزیابی عملکرد شرکت‌های تعاونی روستایی استان گیلان با استفاده از تکنیک کارت امتیازی متوازن (مطالعه موردی: شهرستان‌های لاهیجان و سیاهکل)

دوره 2، شماره 7، پاییز 1392، صفحه 23-37

محمد وجدانی؛ محمد صادق اللهیاری


6. بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونیهای دامپروری در شهرستان خدابنده

دوره 2، شماره 5، بهار 1392، صفحه 103-127

غلامرضا مجردی؛ زینب شاهقلیان؛ جعفر یعقوبی


7. بررسی نقش تکنیک امتیازی متوازن در بهبود عملکرد شرکتهای تعاونی توزیعی و تولیدی مطالعه موردی استان خراسان رضوی

دوره 21، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 97-117

مهدی رستم پور؛ محمد موسوی؛ محسن مرادی


8. تأثیر فناوری اطلاعات در کارایی زنجیره ارزش تعاونیها مطالعه موردی تعاونیهای تولیدی-صنعتی شهرستان ارومیه

دوره 21، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 29-55

اصغر صرافی‌زاده؛ جواد محمدزاده اصلی چاوش


9. عوامل مؤثر بر موفقیت شرکتهای تعاونی مصرف برتر

دوره 20، شماره 212، زمستان 1388، صفحه 33-54

حسین صفری؛ خسرو آریان فر؛ عباس ابراهیمی