کلیدواژه‌ها = تعاونی آب‏بران
تعداد مقالات: 2
2. ارزیابی عملکرد اقتصادی و اجتماعی تعاونی‏های آب‏بران حوزة پایاب سد دوستی شهرستان سرخس

دوره 3، شماره 9، بهار 1393، صفحه 151-178

علی اصغر کدیور؛ مهدی بخشی؛ حسن صالحی سلامی