1. عوامل تأثیرگذار بر گرایش کشاورزان به انجام فعالیتهای تعاونی در شهرستان نیشابور

دوره 6، شماره 22، تابستان 1396، صفحه 37-52

علیرضا کرباسی؛ سمیه غفوری؛ سمیه رحیمی؛ علی رهنما


2. واکاوی عملکرد تعاونی‌های لبنی در شهرستان آق‌قلا

دوره 3، شماره 12، زمستان 1393، صفحه 97-112

علیرضا کرباسی؛ جلال الدین گرگانی