کلیدواژه‌ها = رفتار شهروندی سازمانی
تعداد مقالات: 2
2. تأثیر رفتار شهروندی سازمانی در سرمایه اجتماعی مطالعه موردی اداره کل تعاون و واحدهای تابعه شهرستان زاهدان

دوره 22، شماره 7، پاییز 1390، صفحه 117-138

کبری خورنگاه؛ بدرالدین اورعی یزدانی؛ سیدعلیقلی روشن