کلیدواژه‌ها = سرمایة اجتماعی
تعداد مقالات: 6
1. نقش اقتصاد تعاونی در تحقق الزامات اقتصاد مقاومتی

دوره 5، شماره 17، بهار 1395، صفحه 143-174

روح اله کهن هوش نژاد؛ بیژن عبدی


3. بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت اعضای تعاونی‏های تولیدی کشاورزی و مقایسة آن با تعاونی‌های تولیدی صنعتی در استان تهران

دوره 4، شماره 13، بهار 1394، صفحه 73-100

حمید انصاری؛ مهران جورابلو؛ نصرالله پورافکاری؛ سیدعلی هاشمیان فر


6. تبیین وضعیت سرمایة اجتماعی در تعاونی‌های دامداری شرق استان خوزستان

دوره 2، شماره 7، پاییز 1392، صفحه 101-123

فاطمه کاظمی؛ بهمن خسروی‌پور؛ منصور غنیان؛ مسعود برادران؛ معصومه فروزانی