کلیدواژه‌ها = "تعاونی‌ کشاورزی"
تعداد مقالات: 1
1. نقش تعاونی‌های شهرستان فامنین در کاهش فقر روستایی

دوره 5، شماره 17، بهار 1395، صفحه 53-74

موسی اعظمی؛ مختار بهادری قزلجه؛ مرجان سپه پناه