نویسنده = رضا موحدی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی نیازهای آموزشی و مشکلات اعضای تعاونی زنان روستایی نودشه در شهرستان پاوه

دوره 7، شماره 25، بهار 1397، صفحه 41-73

رضا موحدی؛ علی اکبر قادری؛ موسی اعظمی


3. نقش تعاونی‌های صیادی استان بوشهر در ترویج روحیه کارآفرینی میان اعضا

دوره 6، شماره 24، زمستان 1396، صفحه 101-128

مسعود سامیان؛ رضا موحدی؛ اسماعیل احمدی حق


4. تحلیل عوامل موثر بر جذب دانش آموختگان دانشگاهی در بخش تعاون

دوره 6، شماره 22، تابستان 1396، صفحه 151-180

رضا موحدی؛ مسعود سامیان