نویسنده = رضا شفیع زاده
تعداد مقالات: 1
1. مدل مدیریت منابع انسانی بخش تعاون

دوره 20، شماره 212، زمستان 1388، صفحه 53-92

ناصر میر سپاسی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ رضا شفیع زاده