نویسنده = اصغر بیات
تعداد مقالات: 3
1. تعاونیها و اقتصاد اجتماعی

دوره 20، 206-207، تابستان 1388، صفحه 143-167

اصغر بیات


2. جنسیت در تعاونیها

دوره 20، 204-205، تابستان 1388، صفحه 147-161

آن بریت نی پیرد؛ اصغر بیات


3. تعاونیهای نسل جدید و ساختارهای تجاری آنها

دوره 20، 202-203، بهار 1388، صفحه 99-113

کیت وودفرد؛ اصغر بیات