نویسنده = ایمان خصالی لنگرودی
تعداد مقالات: 1
1. عوامل موثر در اثر بخشی دوره های اموزشی برگزار شده در شرکتهای تعاونی کشاورزی استان زنجان

دوره 23، شماره 11، پاییز 1391، صفحه 1-19

ایمان خصالی لنگرودی؛ شقایق خیری؛ جعفر یعقوبی