نویسنده = ���������� ���������� ������������
راهکارهای مناسب برای تربیت مدیران کارامد در بخش تعاون

دوره 21، شماره 3، مهر 1389، صفحه 127-156

افسانه زمانی مقدم؛ اختر جمالی؛ غلامحسین حسینی‌نیا