نویسنده = شورش رحمانی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی و اعتبار‌بخشی برنامه درسی مبتنی بر پرورش روحیه تعاون در دوره متوسطه

دوره 21، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 155-183

شورش رحمانی؛ مجید علی‌عسکری؛ یحیی قائدی