نویسنده = سید شمس‌الدین حسینی
تعداد مقالات: 2
1. وضعیت تأمین مالی تعاونیها و شیوه‌های تقویت آن

دوره 21، شماره 1، بهار 1389، صفحه 27-58

سید شمس‌الدین حسینی؛ امیررضا سوری