نویسنده = علیرضا کرباسی
تعداد مقالات: 6
1. بررسی تأثیر عضویت در تعاونی‌های تولید کشاورزی بر پایداری الگوی کشت

دوره 6، شماره 23، پاییز 1396، صفحه 1-26

فاطمه رستگاری پور؛ مریم علوی؛ علیرضا کرباسی


2. عوامل تأثیرگذار بر گرایش کشاورزان به انجام فعالیتهای تعاونی در شهرستان نیشابور

دوره 6، شماره 22، تابستان 1396، صفحه 37-52

علیرضا کرباسی؛ سمیه غفوری؛ سمیه رحیمی؛ علی رهنما


4. بررسی بازارهای تعاونیهای صنایع دستی استان سیستان و بلوچستان

دوره 22، شماره 5، بهار 1390، صفحه 21-46

علیرضا کرباسی؛ مرتضی یعقوبی


6. بررسی مشکلات طرحهای تعاونی نیمه تمام در استان سیستان و بلوچستان

دوره 20، 210-211، زمستان 1388، صفحه 55-73

علیرضا کرباسی؛ مرتضی یعقوبی؛ شهلا شهابی