نویسنده = شهرزاد بارانی
تعداد مقالات: 2
2. اشتغال پذیری رشته های کشاورزی از دیدگاه دانشجویان

دوره 21، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 21-49

امیرحسین علی بیگی؛ شهرزاد بارانی