نویسنده = ������ �������� ��������
عملکرد مالی و اشتغال‌زایی شرکتهای تعاونی‌ فعال در استان فارس

دوره 23، شماره 9، فروردین 1391، صفحه 19-39

جواد مرادی؛ هاشم ولی پور؛ مرضیه نعمت الهی


عوامل مؤثر بر معضلات و تنگناهای مالی شرکتهای تعاونی فعال استان فارس

دوره 22، شماره 6، تیر 1390، صفحه 85-107

مصطفی شکریزاده سعادت آباد؛ هاشم ولی پور؛ حمید محمدی