نویسنده = مسلم سواری
تعداد مقالات: 4
1. مدلسازی دینامیکی اثرات تعاونی‏های تولید روستایی بر مناطق روستایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1399

لیلا برفی زاده؛ منصور غنیان؛ مسلم سواری


3. واکاوی نقش تعاونی‏های تولید کشاورزی در دستیابی به توسعة پایدار در بخش کشاورزی

دوره 4، شماره 13، بهار 1394، صفحه 119-138

مسلم سواری؛ منا درانی؛ حسین شعبانعلی فمی


4. راهکارهای توسعة کارآفرینی در تعاونی‏های صنایع دستی استان کردستان

دوره 2، شماره 8، زمستان 1392، صفحه 125-148

مسلم سواری؛ مرتضی مخلص آبادی فراهانی؛ علی اصغر میرکزاده