نویسنده = ���������� ���������������� ����������
تأثیر تعاونی‌های جنگلداری در حفاظت و احیای جنگل‌های استان گیلان

دوره 2، شماره 8، دی 1392، صفحه 45-63

راهله استادهاشمی؛ تیمور رستمی شاهراجی؛ فرزاد اسکندری