نویسنده = علیرضا پورسعید
تعداد مقالات: 1
1. سنجش میزان موفقیت تعاونی‌های تولید کشاورزی استان ایلام

دوره 2، شماره 8، زمستان 1392، صفحه 27-45

امیر احمدپور؛ ویدا مختاری؛ علیرضا پورسعید