نویسنده = حامد چهارسوقی امین
تعداد مقالات: 2
1. گرایش دانشجویان سال آخر علوم‌ کشاورزی دانشگاه‌های استان ایلام به اشتغال در بخش تعاون

دوره 3، شماره 11، پاییز 1393، صفحه 53-77

حامد چهارسوقی امین؛ حسین سعیدی؛ محمدباقر آرایش


2. بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت اعضای تعاونیهای کشاورزی استان ایلام مطالعه موردی شهرستان شیروان وچرداول

دوره 23، شماره 10، تابستان 1391، صفحه 55-76

ناهید احسانی؛ باقر آرایش؛ حامد چهارسوقی امین