نویسنده = ���������������� ������������
موانع گسترش تعاونی‌های تولید کشاورزی محصولات زراعی راهبردی شهرستان شاهرود با تأکید بر سیاست‌های حمایتی دولت

دوره 9، شماره 35، آذر 1399، صفحه 181-198

الهه آجودانی؛ غلامرضا یاوری؛ ابوالفضل محمودی؛ محمد خالدی؛ اقسانه نیکوکار


بررسی نقش تعاونی‌های کشاورزی درکاهش هزینه‌های تولید (مطالعه موردی سیب‌زمینی کاران شهرستان اردبیل)

دوره 8، شماره 29، خرداد 1398، صفحه 153-186

ابوالفضل محمودی؛ جلال خیرخواه مقدم؛ غلامرضا یاوری؛ اقسانه نیکوکار