نویسنده = ���������������� ������ ���������� �������� ������
تبیین الگوی تامین مالی تعاونی‌ها برای مشارکت‌های عمومی ـ خصوصی در توسعه زیرساخت های کشور با استفاده از نظریه داده بنیاد

دوره 6، شماره 21، خرداد 1396، صفحه 149-172

محمد حسن ابراهیمی سرو علیا؛ ماشاالله عظیمی؛ حبیب رودساز؛ وجه الله قربانی زاده