نویسنده = مسعود یزدان پناه
تعداد مقالات: 5
2. عوامل مؤثر بر تمایلات اعضای تعاونی گلخانه‌داران شهرستان بندرعباس نسبت به مصرف سموم شیمیایی

دوره 7، شماره 25، بهار 1397، صفحه 99-118

مسعود یزدان پناه؛ خدیجه عباس زاده؛ فاطمه رحیمی فیض آباد


3. کاربرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در اولویت بندی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی های روستایی استان لرستان

دوره 6، شماره 21، بهار 1396، صفحه 67-85

سمیه کردعلی وند؛ منصور غنیان؛ بهمن خسروی پور؛ مسعود یزدان پناه


4. بررسی پاسخ‌های روانی کشاورزان اعضای تعاونی تولید شهرستان دهلران به آثار خشکسالی

دوره 6، شماره 21، بهار 1396، صفحه 107-124

فرح دلفیان؛ مسعود یزدان پناه؛ معصومه فروزانی؛ جعفر یعقوبی


5. عوامل موثر بر نیت پذیرش فناوری‌های پاک در تعاونی گلخانه‌داران بندرعباس (مورد مطالعه : روش‌های کنترل بیولوژیک)

دوره 4، شماره 16، زمستان 1394، صفحه 1-19

مسعود یزدان پناه؛ طاهره زبیدی؛ فلوریا محمدی؛ جعفر یعقوبی