نویسنده = غلامحسین عبدالله زاده
تعداد مقالات: 6
1. ارزیابی ظرفیت نهادی در مدیریت مشارکتی آب، مورد مطالعه تعاونی پیوند شهرستان آق‌قلا

دوره 9، شماره 36، زمستان 1399، صفحه 275-300

لیلا تبریزی؛ غلامحسین عبدالله زاده؛ محمد شریف شریف زاده؛ عبدالوهاب قزل


2. مورد کاوی تطبیقی مدیریت زنجیره عرضه کارآفرینانه در شرکت‌های تعاونی تولید روستایی و سهامی زراعی در استان خراسان شمالی

دوره 9، شماره 34، تابستان 1399، صفحه 171-205

محمد شریف شریف زاده؛ مهدی یزدانی؛ غلامحسین عبدالله زاده؛ محمد رضا محبوبی


3. عوامل مؤثر بر بازاریابی جمعی کارآفرینانه در تعاونی‌های تولید کشاورزی استان کردستان

دوره 8، شماره 30، تابستان 1398، صفحه 61-96

لقمان عباسی؛ محمد شریف شریف زاده؛ غلامحسین عبدالله زاده؛ محمد رضا محبوبی


4. تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای تعاونی های توسعه روستایی در استان گلستان

دوره 7، شماره 27، پاییز 1397، صفحه 87-114

افروز امدادی؛ محمد رضا محبوبی؛ غلامحسین عبدالله زاده


5. عوامل مؤثر بر گرایش به کارآفرینی جمعی در تعاونی‌های تولید کشاورزی شهرستان قائم شهر

دوره 6، شماره 23، پاییز 1396، صفحه 105-144

محمد شریف شریف زاده؛ الهه رستمی فلوردی؛ غلامحسین عبدالله زاده


6. بررسی کارکرد اتحادیه تعاونی‌های مرتع‌داری در استان گلستان

دوره 4، شماره 16، زمستان 1394، صفحه 75-101

محجوبه محمدزاده چالی؛ محمد شریف شریف زاده؛ غلامحسین عبدالله زاده؛ یازمراد کوسه غراوی