نویسنده = �������� ���������������� ��������
طراحی و تبیین مدل هوشمندی سازمانی در تعاونی های تولیدی کشور با استفاد از رویکرد ترکیبی

دوره 10، شماره 40، اسفند 1400، صفحه 138-162

10.22034/ajcoop.2022.295728.1708

طاهره یادگاری طاهری؛ یونس وکیل الرعایا؛ فرشاد فائزی رازی؛ سید عبدالله حیدریه


ابعاد توانمندسازی مدیران مبتنی بر اقتصاد مقاومتی تعاونی‌های تولیدی

دوره 7، شماره 26، شهریور 1397، صفحه 29-58

یونس وکیل الرعایا؛ علی اکبر امین بیدختی