نویسنده = حسین مهدی زاده
تعداد مقالات: 4
1. فرصت‌های راه‌اندازی تعاونی‌های دانشجویی در دانشگاه ایلام: راهنمایی برای توسعه تعاونی‌های کشاورزی و خدماتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1400

نعمت اله شیری؛ همایون مرادنژادی؛ حسین مهدی زاده؛ سمیره صی محمدی


3. عوامل مؤثر بر پاسخگویی زیست‌محیطی شرکت های تعاونی تولید کشاورزی استان ایلام

دوره 5، شماره 20، زمستان 1395، صفحه 65-88

حسین مهدی زاده؛ کامران طاهرپور؛ زهره معتمدی نیا