شماره جاری: دوره 8، شماره 29، بهار 1398، صفحه 1-186 (بهار 1398) 

1. نقش ابعاد مدیریت زنجیره تأمین پایدار در عملکرد پایداری تعاونی‌های کشاورزی استان مازندران

صفحه 1-34

ندا طهماسبی روشن؛ علی مروتی شریف آبادی؛ سید حبیب الله میر غفوری؛ سید حیدر میر فخرالدینی


6. موانع کارآفرینی زنان روستایی بخش مرکزی استان کرمانشاه

صفحه 133-152

بهمن خسروی پور؛ خدیجه سلیمانی هارونی؛ نادیا آنی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

مدیر مسئول سردبیر ویراستار
شاپا چاپی
2008-5370

نشریات مرتبط